Allmän kurs – Grund

Om du inte har gått klart grundskolan kan du läsa allmän kurs på grundskolenivå. Då förbereds du inför studier på gymnasienivå och får efter avklarade studier behörighet för grundskola.

Hur mycket du har läst tidigare och din kunskapsnivå avgör hur länge du behöver gå allmän kurs på grundskolenivå. När du söker till skolan och under hela din tid här på skolan för vi samtal med dig för att på bästa sätt göra en studieplanering som passar dig.

I grundskoleklassen studerar du allmänna ämnen som svenska, matematik, engelska, naturorientering och samhällsorientering. Kursen ges på heltid och en stor del av undervisningen sker i temastudier och du kan välja mellan flera tillvalsämnen.

Du kan också kombinera studier på grundskolenivå med studier på gymnasienivå, beroende på hur just din situation ser ut.

För att börja läsa på grundskolenivå krävs att du är färdig med SFI D eller har motsvarande kunskaper i svenska språket.

För de flesta, som börjar läsa i grundskoleklassen, innebär det att man läser två terminer för att bli färdig med sin grundskolebehörighet. Stora variationer kan förekomma och personalen på skolan har lång erfarenhet av att hitta bästa vägen för att hjälpa våra studerande framåt.

Efter att du har blivit klar med grundskolebehörigheten kan du börja läsa allmän kurs på gymnasienivå.