Skolans huvudman

Stiftelsen Sveriges katolska folkhögskola innefattar tre folkhögskolor, S:ta Birgitta folkhögskola i Stockholm, S:ta Elisabeth folkhögskola i Göteborg samt S:ta Maria folkhögskola i Malmö. Folkhögskolorna är dock, var för sig, enskilda enheter med utgångspunkt i folkbildningsrådets fastslagna statsbidragsvillkor.

Människor söker sig till folkhögskolekurser av de mest skilda anledningar. Det finns utbildningar för alla och folkhögskolorna har ett stort förtroendekapital att förvalta. Den absoluta styrkan ligger i just denna frihet att utforma sin egen verksamhet efter huvudmannens syfte med den specifika folkhögskolan.

Tillsammans hittar vi det som förenar oss människor, oavsett bakgrund och tro. Väl förankrade i detta med en trygghet i att få vara den man är blir all kunskap om andra ett berikande av det egna livet. Med utgångspunkt i den egna personen kan en ny mångfald skapas som sprider sig utanför skolans gränser.

Genom att lyssna på varandra och vara nyfikna kring varandras bakgrund och kultur kan öka förståelsen och toleransen för olika sätt att leva och verka i samhället.