S:ta Maria folkhögskola

Investera i dig själv och din framtid

S:ta Maria folkhögskola bedriver verksamhet på flera ställen i Skåne.

Allt arbete på folkhögskolan utgår från att i första hand arbeta tillsammans med människor, som befinner sig i utsatta situationer och pedagogiken genomsyras av att de som söker sig till skolan känner att det som görs på skolan bidrar till att de hittar sin väg i livet. En självklar utgångspunkt är att det alltid är den enskilde individen som äger sin framtid och därmed också har ett ansvar för sitt liv och de beslut man fattar.

Investera i dig själv och din framtid

Kursen är en tvåårig yrkesutbildning om 80 veckor och bedrivs på heltid. I kursplanen ingår bl.a. ämnen som anatomi, psykologi, gerontologi, vård och omsorg som inkluderar etik och bemötande, friskvård, medicin och hygien. Utöver detta tillkommer svenska och samhällskunskap.

Investera i dig själv och din framtid

Programmet är till för dig som är intresserad av webbutveckling från olika perspektiv. Du får lära dig att rent tekniskt utveckla webbplatser och webbaserade system genom att använda aktuella programmeringsspråk och tekniker.

Investera i dig själv och din framtid

Programmet är till för dig som är intresserad av webbutveckling från olika perspektiv. Du har grunderna med dig och vill nu gå vidare till nästa steg inom webbutveckling.

FAQ
Folkhögskola

Du gör din ansökan direkt till oss. Detta då varje folkhögskola ansvarar för sin egen antagning, det finns alltså inte någon central antagningsenhet.

Du kan ansöka på två olika sätt, antingen kommer du ner till skolan och gör ansökan på plats eller så kan du lämna ansökan digitalt

Nej, du läser alla ämnen som behövs för att slutföra grundskolan och/eller gymnasiet.

Nej, folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen.
Du som studerar på behörighetsgivande kurs (Allmän kurs) kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan.
Du kan också få ett behörighetsintyg där folkhögskolan intygar att du har uppnått en viss behörighet i ett ämne.

Ja, när du har blivit antagen till skolan kan du ansöka om studiemedel via länken: https://www.csn.se/

Ja, om du uppfyller folkhögskolans omfattnings- och innehållskrav kan du söka till högskolan. Innehållskravet uppfylls genom att du får behörighet i ett visst antal ämnen. Omfattningskravet innebär att du måste studera på folkhögskolan en viss tid för att det ska motsvara tre år på gymnasiet. Hur lång studietid du behöver beror på din studiebakgrund, arbetslivserfarenhet m.m.

Grundläggande förutsättningar för att bli antagen är:
– Godkänd SFI  eller motsvarande svenska kunskaper.
– Komplett ansökan när skolan startar
– Att du visar motivation, intresse och ambition för att studera.
– Om du antas beror på hur många lediga platser som finns för den kommande terminen.