Liten skola med stort hjärta

S:ta Maria folkhögskola grundades 1993. Folkhögskolan har blivit ett viktigt nav och en attraktiv kontaktyta i lokalsamhället. Det är en självklarhet att folkhögskolan ska vara öppen och välkomna alla som är över 18 år och som vill studera. Här möts olika människor, kulturer, livsvillkor och intressen. Det är via mötena mellan deltagarna och i samtalen som nya insikter skapas och som får deltagarna att växa tillsammans. Idag har S:ta Maria folkhögskola verksamhet på två ställen i Malmö, huvudskolan mitt i Rosengårds centrum samt vid Davidshall i centrala Malmö.

På S:ta Maria folkhögskola står deltagarnas behov i centrum. Pedagogiken utgår från att alla kan ha olika sätt att lära sig, och undervisningen anpassas efter den studerandes behov.

Alla som arbetar på S:ta Maria folkhögskola har lång erfarenhet av vuxenpedagogik och vuxnas lärande.  Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer, eftersom den har en stor frihet att utforma kursutbudet så att vi kan följa deltagarnas process istället för att passa in alla i samma form. Med hjälp av den katolska sociallärans grundläggande begrepp; mänsklig värdighet, solidaritet och subsidiaritet strävar vi gemensamt efter att använda folkbildningens ideal till att skapa en folkhögskola, som skiljer sig från mängden.

Genom dialog, nyfikenhet och att bejaka alla människors rätt att vara den de är kan skolan vara en trygg, familjär plats, där stöttning, tröst, glädje, skratt och gemenskap är självklara inslag i den dagliga verksamheten.

Rektors blogg

Här kan ni följa mig i min vardag som rektor på S:ta Maria folkhögskola

  FAQ

  Du gör din ansökan direkt till oss. Detta då varje folkhögskola ansvarar för sin egen antagning, det finns alltså inte någon central antagningsenhet.
  Du kan ansöka på två olika sätt, antingen kommer du ner till skolan och gör ansökan på plats eller så kan du lämna ansökan digitalt genom att klicka här.

  Nej, du läser alla ämnen som behövs för att slutföra grundskolan och/eller gymnasiet.

  Nej, folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen.
  Du som studerar på behörighetsgivande kurs (Allmän kurs) kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan.
  Du kan också få ett behörighetsintyg där folkhögskolan intygar att du har uppnått en viss behörighet i ett ämne.

  Ja, när du har blivit antagen till skolan kan du ansöka om studiemedel via länken: https://www.csn.se/

  Ja, om du uppfyller folkhögskolans omfattnings- och innehållskrav kan du söka till högskolan. Innehållskravet uppfylls genom att du får behörighet i ett visst antal ämnen. Omfattningskravet innebär att du måste studera på folkhögskolan en viss tid för att det ska motsvara tre år på gymnasiet. Hur lång studietid du behöver beror på din studiebakgrund, arbetslivserfarenhet m.m.

  Grundläggande förutsättningar för att bli antagen är:
  Godkänd SFI  eller motsvarande svenska kunskaper.
  Komplett ansökan när skolan startar
  Att du visar motivation, intresse och ambition för att studera.
  Om du antas beror på hur många lediga platser som finns för den kommande terminen.