Högskoleförberedande

Om du inte har gått klart gymnasieskolan kan du gå allmän kurs på gymnasienivå. Kursen ger dig motsvarande gymnasiekompetens och grundläggande behörighet för att studera vidare på yrkeshögskola, högskola eller universitet. Hur lång tid det tar är beroende av dina kunskaper du har med dig när du kommer till oss och vad målet är med dina studier. När du söker till skolan och under hela din tid här på skolan för vi samtal med dig för att på bästa sätt göra en studieplanering som passar dig.

Du måste studera minst två terminer hos oss på gymnasienivå för att ha möjlighet till grundläggande behörighet. Stora variationer kan förekomma och personalen på skolan har lång erfarenhet av att hitta bästa vägen för att hjälpa våra studerande framåt.

Du läser samtliga gymnasiegemensamma ämnen, som krävs för grundläggande behörighet. Kursen ges på heltid och en stor del av undervisningen sker i temastudier och du kan välja mellan flera tillvalsämnen.

När du klarat folkhögskolans allmänna kurs på gymnasienivå får du ett behörighetsintyg, som ger dig grundläggande behörighet för vidare studier.

Överblick över studiegången hittar du här.