Grundläggande Dataprogrammerare / Webbutvecklare

Kursens bygger på att inhämta grundläggande kunskap inom webbutveckling och då i främst för en roll som front-end utvecklare. På klientsidan går vi igenom struktur med HTML5 och design med CSS 3 och på serversidan går vi igenom programmering inom understödjande tekniker och informations bearbetning. Kursen bedrivs på heltid och omfattar 40 veckor. I kursen ingår också svenska, engelska matematik samt upp till 15% praktik.

Mål
Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna:
1. Redogöra för funktioner bland vanligt förekommande ramverk för webbutveckling.
2. Ta fram en lösning/implementation av ett mindre webbsystem.
3. Redogöra för/samt implementera kopplingar till back-end system (databaser, externa tjänster).
4. Ta fram samt implementera riktlinjer för gränssnitt och interaktionsdesign.

Kursens innehåll

– Användargränssnitt och interaktionsdesign
– Grunderna i HTML, CSS och Javascript
– Ramverk för utveckling av webbaserade system
– Vanligt förekommande kopplingar gentemot back-end system (databaser, externa tjänster, servrar)
– Byggsystem, stilmallskompilering (CSS compilation), optimering samt dokumentation