Webbutveckling

Webbutveckling är en samlingsterm för allt som omfattar uppbyggnaden av en webbplats. Till exempel inkluderar termen programmering av server/klient-sidan, webbdesign, systemutveckling, datasäkerhet samt uppbyggnad av databaser.

Ansökan: Öppen för ansökan
Ort: Malmö
Erbjuds som: Yrkesutbildning (CSN berättigad)
Tid: 40 veckor – heltid
Start: HT2022

I yrkesrollen

Kursen bygger på att inhämta grundläggande kunskap inom webbutveckling, främst för en yrkesroll  som front-end utvecklare. På klientsidan går vi genom struktur med HTML5 och design med CSS3 och på serversidan går vi genom programmering inom understödjande tekniker och informations bearbetning.

För serversidan använder vi oss av språket Python, som kommer att ge dig erfarenhet att jobba både med webbutveckling och inom andra områden.

Du kommer kunna arbeta som:

  • Pythonutvecklare
  • Applikationsutvecklare
  • Webbutvecklare
  • Mobilutvecklare

Om utbildningen

Kursen bygger på att inhämta grundläggande kunskap inom webbutveckling, främst för en framtida yrkesroll som front-end utvecklare. På klientsidan går vi genom struktur med HTML5 och design med CSS 3 och på serversidan går vi genom programmering inom understödjande tekniker och informations bearbetning. Kursen bedrivs på heltid och omfattar 40 veckor.

Mål
Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:
1. Redogöra för funktioner bland vanligt förekommande ramverk för webbutveckling.
2. Ta fram en lösning/implementation av ett mindre webbsystem.
3. Redogöra för/samt implementera kopplingar till back-end system (databaser, externa tjänster).
4. Ta fram samt implementera riktlinjer för gränssnitt och interaktionsdesign.

Kursens innehåll

– Användargränssnitt och interaktionsdesign
– Grunderna i HTML, CSS och Javascript
– Ramverk för utveckling av webbaserade system
– Vanligt förekommande kopplingar gentemot back-end system (databaser, externa tjänster, och servrar)
– Byggsystem, stilmallskompilering (CSS compilation), optimering samt dokumentation

Utbildningens upplägg

Utbildningen bedrivs på heltid med lärarstöd, men kräver till stora delar självstudier.
Undervisningen sker i folkhögskolans lokaler i Rosengård/Malmö.

Behörighet

Inga förkunskaper behövs.