Grundläggande Webbutvecklare / Frontend

Webbutveckling är en samlingsterm för allt som omfattar uppbyggnaden av en webbplats. Till exempel inkluderar termen programmering av server/klient-sidan, webbdesign, systemutveckling, datasäkerhet samt uppbyggnad av databaser.

LÄNGD
1 år (2 terminer)
STUDIEFORM
På plats på skolan
STUDIETAKT
Heltid

Ansökan: Öppen för ansökan
Ort: Malmö
Erbjuds som: Yrkesutbildning (CSN berättigad)
Tid: 40 veckor – heltid
Start: HT2024
Inriktning: Frontend
Avgift: Terminsavgift 2.500 sek per termin (administrationsavgift)

Yrkesrollen
Webbutvecklare är en bred beteckning på en yrkesroll som har olika nivåer och roller.
Programmet är till för dig som är intresserad av webbutveckling från olika perspektiv. Du får lära dig att rent tekniskt utveckla webbplatser och webbaserade system genom att använda aktuella programmeringsspråk och tekniker. Du får också utveckla dina kunskaper om hur system kan utvärderas och designas utifrån användarens behov (s.k. interaktionsdesign). Genom hela utbildningen går informatik som en röd tråd.

Genom studierna på programmet får du med dig kunskaper i grundläggande programmering med inriktning frontend för webbutveckling och interaktionsdesign.

Du kommer kunna arbeta som:

  • Fronten utvecklare
  • Webbdesigner
  • Interaktionsdesign
  • Projektledare inom webb

Om utbildningen
Kursen bygger på att inhämta grundläggande kunskap inom webbutveckling, främst för en framtida yrkesroll som front-end utvecklare. På klientsidan går vi genom struktur med HTML5 och design med CSS 3 och på serversidan går vi genom programmering inom understödjande tekniker och informations bearbetning. Kursen bedrivs på heltid och omfattar 40 veckor.

Mål
Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

– Ha goda praktiska och teoretiska kunskaper för yrkesverksamhet inom utveckling och administration av webbplatser och webbtjänster.

– Förhålla sig till standarder och ”best practices” inom webbutveckling.

– Ha goda färdigheter i att skapa grafiska och användarvänliga webbapplikationer.

– Visa kunskap om aktuella versioner av HTML och CSS, samt en förståelse i hur dessa används för att skapa funktionella och attraktiva webbplatser.

– Ha goda färdigheter i programmering och utveckling av nya webbplatser och webbtjänster baserade på användbarhet.

– Vara väl förtrogen med användarens roll och behov i datoriserade system, med fokus på användbarhet och tillgänglighet.

– Redogöra för funktioner bland vanligt förekommande ramverk för webbutveckling

– Visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar/lösningar på väldefinierade frågeställningar inom det huvudsakliga området webbutveckling.

– Ta fram samt implementera riktlinjer för gränssnitt och interaktionsdesign.

Kursens innehåll

– Grunderna i HTML, CSS och Javascript
– Teknisk webbdesign och användbarhet
– Användargränssnitt och interaktionsdesign
– Grafisk teknik för webb
– Tillhörande ramverk för utveckling av webbaserade system
– Byggsystem, stilmallskompilering (CSS compilation), optimering samt dokumentation

Utbildningens upplägg
Utbildningen bedrivs på heltid med lärarstöd, men kräver till stora delar självstudier.
Undervisningen sker i folkhögskolans lokaler i Rosengård/Malmö.