S:ta Maria folkhögskola

S:ta Maria folkhögskola erbjuder utbildningar där deltagarnas individuella förutsättningar är utgångspunkten som genomsyrar all verksamhet. Vi finns på två ställen i Malmö, dels mitt i Rosengårds centrum, dels på Holmgatan i centrala Malmö.

Rosengård Lokaliseringen av skolan mitt i centrumbyggnaden i Rosengård präglar på många sätt dess deltagare. Här studerar man allmän kurs på grundskole- eller gymnasienivå, studiemotiverande folkhögskolekurs, SFI eller etableringskurs samt svenska från dag 1.

Holmgatan Verksamheten på Holmgatan erbjuder aktiviteter för människor,  som upplever väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Vi anordnar kurser för människor som på sina egna villkor vill komma igång med sina liv igen, få nya kunskaper och färdigheter samt bryta isolering och stärka självförtroende.