Studiemotiverande folkhögskolekurs

Vill du prova på att studera igen? Vill du studera på en liten skola, i lugnt tempo? Då kan du prova på att studera på Sankta Maria Folkhögskola i tolv veckor, på en studiemotiverande folkhögskolekurs med aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen. Här finns ungefär 140 studerande och alla kan få den uppmärksamhet och det stöd de behöver. Vi visar respekt för var och ens bakgrund och tro. Skolan ligger i Rosengårds köpcentrum, mitt emot Stadsbiblioteket.

Studiemotiverande folkhögskolekurs SMF
När du börjar kursen får du tala med en lärare om vad du behöver studera. Sedan placeras du på rätt nivå i en av klasserna på Allmän kurs. Du får studera svenska, engelska, matematik, religion, samhällskunskap, naturkunskap och historia (samma ämnen som på gymnasiet eller grundskolan). Du får också möjlighet att välja kreativa tillvalsämnen, t ex målning, handarbete, drama, friskvård mm.

Hur gör man för att anmäla sig?
Du kontaktar din handläggare på Arbetsförmedlingen.

För mer information om kursen, kontakta Edina Fljugaj på telefon 040 – 22 31 13 eller e-post: edina.fljugaj@sanktamaria.fhsk.se
eller skolan direkt på e-post: expedition@sanktamaria.fhsk.se