Dynamic web development: frontend

Webbutveckling är en samlingsterm för allt som omfattar uppbyggnaden av en webbplats. Till exempel inkluderar termen programmering av server/klient-sidan, webbdesign, systemutveckling, datasäkerhet samt uppbyggnad av databaser.

LÄNGD
1 år (2 terminer)
STUDIEFORM
På plats på skolan
STUDIETAKT
Heltid

Ansökan: Öppen för ansökan
Ort: Malmö
Erbjuds som: Yrkesutbildning (CSN berättigad)
Tid: 40 veckor – heltid
Start: Ev. under HT2024
Inriktning: Frontend
Avgift: Terminsavgift 2.500 sek per termin (administrationsavgift)

Yrkesrollen
Webbutvecklare är en bred beteckning på en yrkesroll som har olika nivåer och roller.
Programmet är till för dig som är intresserad av webbutveckling från olika perspektiv. Du får lära dig att rent tekniskt utveckla webbplatser och webbaserade system genom att använda aktuella programmeringsspråk och tekniker. Du får också utveckla dina kunskaper om hur system kan utvärderas och designas utifrån användarens behov (s.k. interaktionsdesign/funktionsdesign). Genom hela utbildningen går informatik som en röd tråd.

Genom studierna på programmet får du med dig kunskaper i grundläggande Dynamic web development med inriktning frontend för webbutveckling.

Du kommer kunna arbeta som:

  • Fronten utvecklare
  • Projektledare inom webb

Mål
– Ha goda praktiska och teoretiska kunskaper för yrkesverksamhet inom utveckling och administration av webbplatser och webbtjänster.

– Förhålla sig till standarder och ”best practices” inom webbutveckling.

– Ha goda färdigheter i programmering och utveckling av nya webbplatser och webbtjänster med hjälp av Javascript, Typescript, React, Sass, Databashantering

– Vara väl förtrogen med användarens roll och behov i datoriserade system, med fokus på användbarhet och tillgänglighet.

– Redogöra för funktioner bland vanligt förekommande ramverk för webbutveckling

– Visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar/lösningar på väldefinierade frågeställningar inom det huvudsakliga området webbutveckling.

Kursens innehåll
Termin 1 (18 – veckor)
– Grunderna i React
– Grunderna i Sass
– Fördjupning i Javascript (request + AJAX, JSON, API)
– Grunderna i databashantering (SQL, MongoDB, databasdesign)
– Projekt (grupprojekt som löper under två terminer)

Termin 2 (22 – veckor)
– Grunderna i Typescript
– Fördjupning i React
– Praktik (25% – 10 veckor)
– Fördjupningsstudier (individuellt välja mellan: React library, Rust, Kotlin, Swift)
– Projekt (grupprojekt som löper under två terminer)