Svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning, som syftar till att ge vuxna elever med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket.

På S:ta Maria folkhögskola ges SFI inom ramen för studieväg 2 och 3. Skolans pedagogik och värdegrund används i undervisningen och syftar till att alla elever på skolan ska ges plats och tillfälle att utvecklas utifrån individuella förutsättningar.

Anmälan till SFI görs via Malmö stad.

För mer information om hur du anmäler dig och kursinnehåll, se bifogade länkar.