Förberedande vårdbiträde

Kursen är en ettårig utbildning om 40 veckor och bedrivs på heltid. I kursplanen ingår ämnen som socialpedagogik, psykologi, biologi, etik och bemötande, friskvård och hygien, vård och omsorg, medicin samt svenska engelska, data och samhällskunskap. Utöver teoretiska ämnesstudier ingår också studiebesök samt arbetsförlagda studier / praktik (APU), vilken max kan uppgå till 30% av kurstiden. De studerande bör även vara förberedda på kvälls- och helgtjänstgöring.

LÄNGD
1 år (2 terminer)
STUDIEFORM
På plats på skolan
STUDIETAKT
Heltid

Ansökan: Öppen för ansökan
Ort: Malmö
Erbjuds som: Yrkesutbildning (CSN berättigad)
Tid: 40 veckor – heltid
Start: HT2024
Avgift: Terminsavgift 1.000 sek per termin (administrationsavgift)

Ett extra stort fokus läggs på språkträning i svenska med särskild koppling till yrkesområdet. Bemötandefrågor går som också som en röd tråd genom hela utbildningen. Inriktningen mot psykologi, socialpedagogik och etik ger den studerande kunskaper om människan som en social och aktiv person, som både vill och kan ta ansvar för sitt eget liv med stöd och hjälp om så behövs. Det socialpedagogiska arbetet omfattar också att stödja, stimulera och mobilisera människor.

Mål med utbildningen är att

  • få goda språkkunskaper för anställning eller vidare studier
  • få en god utbildning inom vård- och omsorgsarbete
  • kunna arbeta utifrån ergonomiska, hygieniska, etiska och miljömässiga utgångspunkter
  • få kunskap om det samspel som råder mellan den enskilda människan och hennes miljö i relation till närstående och vårdare
  • ha fördjupad kunskap och praktisk erfarenhet av stöd och service till äldre människor samt människor med funktionsvariationer
  • bli anställningsbar inom området vård och omsorg.

Efter avslutad utbildning ska deltagarna vara rustade för ett arbete inom vård- och omsorgsbranschen som vårdbiträde och/eller vara studieförberedda för vidare studier till undersköterska.