Sankta Maria Folkhögskola

Allmän kurs

Allmän kurs är en kurs för dig som vill:
– Få behörighet att söka till högskola
– Få hjälp med att hitta till den utbildning och det yrke som passar dig bäst
– Studera på grundskolenivåLäs mer »

Särskild kurs

Kurser för dig som vill komma igång igen, få nya kunskaper och färdigheter, bryta isolering och stärka självkänslan.Läs mer »

Katolsk bibelskola på internet

Katolska kristna har under två tusen år bevarat, förmedlat och präglats av Guds ord. Vårt rika arv har satt spår i språket, i konst, politik, liturgi m.m. Allt har sin rot i Den heliga skriften. Katolsk tro och kultur förstås bäst på bakgrund av Bibelns värld. Välkommen till våra online-kurser!Läs mer »

S:ta Maria Folkhögskola

Liten skola med stort hjärta

S:ta Maria folkhögskola är en av Sveriges minsta folkhögskolor. Skolan har verksamhet på två ställen i Malmö, dels mitt i Rosengårds centrum, dels i stadsdelen Davidshall i centrala Malmö.

Lokaliseringen av skolan mitt i centrumbyggnaden i Rosengård präglar på många sätt dess deltagare. Här läser deltagarna allmän kurs, studiemotiverande folkhögskolekurs och etableringskurs samt svenska från dag 1.

Vid Davidhallstorg läser deltagarna särskild kurs, en inriktning för människor med psykiska funktionshinder och som ett tredje verksamhetsområde har skolan en tydlig profilering mot att vara det självklara folkbildningsalternativet för Bibelkurser inom Stockholms katolska stift.

Huvudman för skolan är Stiftelsen Sveriges Katolska folkhögskola och S:ta Maria folkhögskola är en av tre katolska folkhögskolor i Sverige. Skolan har en tydlig värdegrund i den katolska socialläran, där den  öppna dialogen och respekten för olika religioner, bakgrund och individuell övertygelse utgör grunden i all verksamhet.

Skolans personal arbetar genomgående med att skapa en trygg miljö där varje deltagare ska känna att man är en viktig del av skolan. En av skolans absoluta styrkor är mångfalden och deltagare med olika religiös och kulturell bakgrund välkomnas.

Måndagen den 20/8 klockan 09:00 är det skolstart för nya deltagare och klockan 10:00 för ”gamla” deltagare. Välkomna!

Augusti, 2018

Inga event

Rektors blogg

X