Utvärdering av kursen – Grundläggande programering (4 veckor – start)

OBS! Utvärderingen är anonym och kommer enbart att betraktas som underlag för förbättringar!

 

  • Trivsel
  • Upplägg kurs
  • Upplägg lektion
  • Schema/Tider
  • Material
  • Kundskap
  • Studier