Etablering

Etableringskurs på S:ta Maria folkhögskola Etableringskurs på folkhögskola är en sex månader lång utbildning i svenska, med orienterande och arbetsförberedande insatser för nyanlända. Det övergripande syftet med kursen är att deltagarna ska stärka sina möjligheter att få ett arbete.

Folkbildningens arbetssätt
Utbildningen genomförs utifrån folkbildningens arbetssätt och metoder med en anpassning efter varje deltagares behov och förutsättningar samt gruppens sammansättning. Till exempel är det viktigt att den enskildes tidigare arbetslivserfarenhet och yrkesbakgrund tillvaratas. Undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp. Etableringskurs på folkhögskola är arbetsförberedande, men insatsens främsta målgrupp är lågutbildade som ofta har behov av validering och möjlighet att studera vidare, exempelvis på allmän kurs.

Efter genomförd utbildning får deltagaren ett intyg, som ska kunna ligga till grund för validering för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen. Folkhögskolan upprättar också tillsammans med kursdeltagaren en plan för hur hen ska fortsätta närma sig arbetsmarknaden.