S:ta Maria folkhögskolas engagemang på Haiti började i samband med jordbävningen 2010, som ödelade en större del av landet. Ofattbara 250 000 människor beräknas ha omkommit i samband med jordbävningen och dess följder!

Den förre rektorn på skolan, Stefan Bietkowski, gjorde en resa till Haiti kort efter jordbävningen och fick då kontakt med en församling, Paroisse Notre Dame dÀltagrâsse och deras kyrkoherde F. Francky. Församlingens kyrka hade mirakulöst klarat sig intakt, men allt runtomkring, verkligen ALLT var jämnat med marken. Till saken hör också att den 12 januari, alltså dagen för jordbävningen, påbörjas varje år en sju dagar lång fest i församlingen. Under själva jordbävningen var det 3000 människor inne i kyrkan, en mässa firades som inledning av festen. Samtliga barn från skolan, som låg 50 meter från kyrkan var alltså inne i kyrkan och klarade sig av den anledningen! När de kom ut såg de att skolan och kvarteren runt kyrkan, dvs där barnen och deras familjer bor, var totalt förstörda. Fram till för ungefär ett år sedan har området runt kyrkan bestått av ett gigantiskt tältläger med provisoriska bostäder.

 

Den nya skolan invigdes den 12 januari 2015, alltså på femårsdagen av jordbävningen. Stefan och jag var med på invigningen. Pengarna till återuppbyggnaden av skolan har kommit från S:ta Maria folkhögskola som har samordnat insamlingar. Vi har fått bidrag från Caritas Sverige, Caritas Spanien, många privata givare osv.

Arbetet som fortgår är följande:

  • Vi bidrar med ett mål lagad mat per dag åt skolbarnen. Vi tror att genom att vi investerar i barnen och deras skolgång kan dessa bidra till att bygga ett Haiti, som i framtiden kan ha en starkare statsmakt utan korruption och desperation. Vår övertygelse ligger i att nyckeln till framgång är utbildning och detta är ett långsiktigt arbete, där vi ser en investering i barnens framtid.
  • Barnens skolgård är fortfarande en ruin. Rasterna tillbringas i ett garage, som är illa nedgånget. Tanken är att vi nu ska bidra till en skolgård där barnen kan leka på rasterna. En basketkorg, ett fotbollsmål och fotboll, några hopprep och kanske en gunga är saker som står på deras önskelista.
  • S:ta Maria folkhögskola tänker med hjälp av olika fondmedel starta upp vuxenutbildning inom hantverksyrken såsom rörmokare, snickare, målare, kock osv. Detta görs redan i liten skala, men ett av resans huvudsyften är att prioritera denna verksamhet för vuxna. Det kommer att göras i församlingens regi och rikta sig till vuxna. Arbetslösheten är förödande stor och därmed sysslolösheten, som i sin tur bidrar till en utbredd hopplöshet och apati.

I februari 2019 besökte kardinal Arborelius församlingen och skolan i Port-au-Prince.