Arlette Chené

Forumsvar skapade

Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 15 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • som svar på: Olas problematisering & läxa – 12 #6143

  Arlette Chené
  Deltagare

  Jag är född katolik och tron har aldrig varit något problem för mig. Däremot har min relation med Kristus fördjupat under mitt liv av de svårigheter och bönesvar jag har upplevt. Ibland har bönesvar varit så uppenbart och otroligt att jag bara kunde vara tyst i tacksamhet. Dessutom, läser man kyrkohistoria inser man att Kyrkan har överlevt trots alla ”omedvetna” försök av Kyrkans egen ledning under 2000 år att förgöra den. Det som är upplyftande är vissa människors liv och död: med serenitet, glädje, mod, mötte de livets kriser och litade alltid på Herren. Jag har mött flera ananyma heliga i mitt liv och de har påverkat mig och visat hur ett liv som kristen bör vara. Att leva som man lär är trovärdigt i andras ögon.

  som svar på: Del 12 LÄXA FRÅN BJÖRN #6142

  Arlette Chené
  Deltagare

  Ett försenat svar till sista frågan. Filosofin använder sig av förnuft, resonemang och logik. Det gör inte tron. Jesus kom, som förkunnat under 2000 år av profeterna; han har gjort gott och uppfyllt profetiorna men hans rena lära och liv var taggar i hans samtidas ögon. Han kom inte som en mäktig man, enbart som en älskande medmänniska, älskande till dårskap. Den sanning som kom ur hans mun var skrämmande för dem som sa men inte gjorde det de lärde ut. Hans rättvisa var olik människornas, hans barmhärtighet provocerade. De lärde trodde sig ha förstått skrifterna och kunde inte känna igen messias i en vanlig snickarson från Galileen. Detta kan inte filosofin behandla, det kan bara tron.

  som svar på: DEL 11 LÄXA FRÅN BJÖRN #6079

  Arlette Chené
  Deltagare

  Allt Gud har skapat är gott men människan kan missbruka det goda och göra något ont av det. En hammare är bra att ha för att slå en spik men slår jag någon annan med en hammare blir det väldigt fel men det är inte hammarens fel. Den är fortfarande en bra hammare för att slå i spikar. Något bra kan missbrukas eller bli dåligt pga defekt, slitage eller så, dvs det SAKNAR något av sin godhet och blir odugligt eller tom farligt. Det är ju detsamma för oss, skillnaden är att vi har möjlighet att välja hur vi ska agera, som en äkta människa (med JK som modell) eller som en trasig människa som följer sina fel och brister.

  som svar på: Olas problematisering & läxa – 11 #6078

  Arlette Chené
  Deltagare

  Filosofiskt kan jag inte svara din fråga. Men teologiskt ska jag försöka. Nyckeln är Jesus Kristus som har erfarit allt mänskligt utom synden. Eftersom han är tillbaka från världen till den himmelska gemenskapen, tar han oss med och genom honom har vi gemenskap med Gud. Den är kanske inte uppfattad genom våra sinnen men vi kan uppfatta saker bortom våra sinnen, och det är alltid Gud som kommunicerar först med oss. Vi måste göra oss lyhörda och även använda våra sinnen för att uppfatta de små eller stora mirakel som sker och tolka dem. Vår gemenskap med Jesus genom skriften, kyrkan, sakramenten och kärleken gör Gud nåbar för oss.

  som svar på: Olas problematisering & läxa – 10 #6025

  Arlette Chené
  Deltagare

  Hej Ola! Jag misstänker att det är något som jag förstår fel här. Gud har skapat världen ex nihilo och skapelsen var så välgjord att det vi upplever nu är resultatet av hans skapelseakt. Vetenskapen har påvisat hur allt är resultat av en så otroligt detaljerad ”passform” att bara Gud kan ha ordnat på det sättet. Efter big bang lät Gud sin skapelse utveckla sig själv, Han upprätthåller den förvisso men behöver inte skapa på nytt eller se till att små detaljer verkligen fungerar såsom Han hade tänkt sig (Lord of the gaps). För mig finns Gud i sin skapelse som en sjö reflekterar det berg som finns bredvid den. Berget står där den står men ger illusionen att också stå i sjön. De som tror att Gud finns i allt Han har skapat har fel, man kan bara se en bild, en optisk illusion. Det skapade innehåller inte Gud men finns tack vare hans upprätthållande.
  MVH/Arlette

  som svar på: DEL 10: LÄXA FRÅN BJÖRN #6024

  Arlette Chené
  Deltagare

  Varelsernas utveckling och människans tendens till själv-överträffande måste bero på något som äger själv en större grad av vara som de själva har och som utövar en dragningskraft över dem så att de överträffar sig själva. Den större dragningskraft måste vara absolut annars skulle den inte kunna påverka allt och alla. Den måste vara den kraft som har skapat allt, som beror endast på sig själv och den kallar vi för Gud.

  som svar på: Olas problematisering & läxa – 9 #5976

  Arlette Chené
  Deltagare

  Hej Ola! Jag tror att mitt svar till läxa 8 (nyss skrivet) kunde gälla för denna din fråga. Däremot reagerar mot att nazi-soldaten har gjort en akt som krigsvinnaren kan beskriva som bra eller dåligt. Att skjuta vapenlös civilbefolkning klassas som krigsbrott och försvaras bara av inhumana diktaturer, typ NSDAP eller kommunismen i Sovjet. Oavsett om soldaterna tyckte om det eller inte, de var tvungna att lyda order eller bli själva dödade. Man kan tycka att bomben på Hiroshima var nödvändig men den på Nagasaki var klart onödig, Japan skulle kapitulera när som helst. Det agerandet blev inte rättfärdigt pga. att det gjordes av segraren. Att massivt döda civilbefolkning kan inte rättfärdigas. Det är en naturligt moralisk lag som finns i varje människa som är normalt funtad. Eller har jag fel?

  som svar på: Olas problematisering utan läxa – 8 #5975

  Arlette Chené
  Deltagare

  Allt vi gör gör vi för att vi tror att det gott, dvs att det blir till nytta för oss eller för någon annan. Den som skjuter en annan vid ICAingången mitt på eftermiddagen tror sig göra något som ska vara till gagn för sig, annars skulle han inte ta risken att vara själv skjuten eller hamna i fängelse. Allt vi gör har en orsak och vetenskapen lär oss att allt är beroende av allt annat. Vi vet också att världen har börjat med big bang som är, än så länge, den äldsta orsak vi känner till. Bakom big bang måste det ha funnit en orsak, så väl ordnad att explosionen och allt den har orsakat har resulterat i den värld vi känner till plus det okända. Att allt detta skulle ha uppstått av sig själv är inte trovärdigt. Att detta kaos skulle, efter miljarder år, gett upphov till mänskligt liv i all dess komplexitet är en utopi.

  som svar på: DEL 9 LÄXA FRÅN BJÖRN #5974

  Arlette Chené
  Deltagare

  Hej Björn!
  Världen kan inte vara sitt eget upphov pga allt är beroende av något annat, allt är föränderligt, har en början och ett slut. Var/vem är det första orsaken som inte är beroende av en annan orsak? Det måste vara en livsform som är totalt annorlunda än vår, dvs Gud.

  som svar på: DEL 7 LÄXA FRÅN BJÖRN #5895

  Arlette Chené
  Deltagare

  Hej Björn! Din lektion om mening påminde mig starkt om Antonovskis kasam (meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet) för att överleva svårigheter, även extrema sådana. Meningsfullhet är nog det viktigaste; man känner att över- eller fortlevnad är något fundamentalt hos människan – hos allt levande egentligen. Det är ett strävande gemensamt för allt levande. Men bara människan kan reflektera över anledningen till denna instinktiva strävan: varifrån kommer den, varför finns den, och varför är den så stark att människan söker att överleva genom sina barn och sina livsverk? Varför vill vi leva för evigt? Enkelt, eftersom det är det vi är ämnade till av vår skapare, Gud. Vem annars?
  Vmh/Arlette

  som svar på: Olas problematisering & läxa – 7 #5894

  Arlette Chené
  Deltagare

  Hej Ola! För mig är din fråga väldigt svår eftersom min filosofiska ådra är minimal… Ditt gudsbevis är logiskt sant men jag behöver något påtagligt för att riktigt övertygas. Samvetet är för mig något som inte kommer från människan själv. Vi kan ignorera eller förvränga samvetet och vänja det vid att välja det onda istället för det goda. Men även när man väljer det onda istället för det goda gör man det för att vi tror att det ändå är det bästa, eller ”godaste” för åtminstone en själv. För mig är samvetet Guds röst och den rösten bevisar att Gud talar genom samvetet.
  Mvh /Arlette

  som svar på: DEL 6 LÄXA FRÅN BJÖRN #5870

  Arlette Chené
  Deltagare

  De flesta bevis som du har förklarat för oss pekar uppåt, bortom oss och vår kosmos. Vi måste medge att vissa saker går långt över vår förnuft och förmåga att förstå. Vi har beteenden, önskningar som vi inte vet varifrån de kommer. Varför tycker vi om det goda och inte om det onda (om man ör normalt skapad). Varför har vi ett samvete som knorrar när man försöker tysta det? Varför hänger allt ihop på ett så kontingent sätt? Var kommer den visdom, den ordning och den skönhet i skapelsen om inte från Skapelsen som har velat ha ge oss detta verk för att visa vem Han är?

  Mvh/Arlette

  som svar på: Olas problematisering & läxa – 6 #5869

  Arlette Chené
  Deltagare

  Den antropiska principen tilltalar mig mycket. Från big bang till nu är sannoligheterna så små för att vi ska existera att det ses verkligen ut som att det hela är lett av en hög intelligent varelse som har ordnat hela kosmos efter sin vilja för att det resultat vi upplever på jorden. Dessutom ju mer vetenskapsmän forskar, desto mer upptäcker de och det tycks aldrig ta slut. Vi är knappt en liten prick i kosmos och vi forskar i ofantligt små partiklar? Allt har sin ordning, sin mening, sin plats. Slump? Nej! Kontingensen i ekologin bevisar att allt är nödvändigt for att behålla balansen i vårlden. Slump igen? Inte för mig.
  Mvh /Arlette

  som svar på: Olas problematisering & läxa – 5 #5825

  Arlette Chené
  Deltagare

  Moral beror på vilka värderingar man håller för viktiga och viktigast. Vi kristna håller livet för bland de högsta värderingar som finns. Men den sekulariserade världen tänker på självbestämmelsen är högre: man vill kontrollera sin död och sitt reproduktiva liv; jag har hört en kollega säga att om man inte har möjlighet att ta hand om ett barn är det ens plikt, för barnets bästa, att göra en abort. Det var detsamma under nazitiden: judar är onda, det är gott att döda dem. Det som har varit otänkbart och tabu i tusende år blir plötsligt inte bara acceptabelt men också något gott. Det är konsekvensen av relativism.
  Arlette

  som svar på: DEL 5 LÄXA FRÅN BJÖRN #5824

  Arlette Chené
  Deltagare

  Är obetingat något som inte är beroende av något annat för sin existens. Min fria vilja är något obetingat.

Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 15 totalt)