Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 11

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 11 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 11

#7562

Carina Sundbetg
Deltagare

Guds frid med er alla
Alla är vi syndare i ord tankar och handling så alla begår det Det handlar delvis på att man ej kan ingå synd om man ej försöka följa efersierna 6:19.Det handlar om också att man inte har kunskap om Gud, ingen trofasthet och ingen barmhärtighet. Hos 4:1-2. Hosea kap 11 kan du också se att Gud älskar syndaren.