Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 11

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 11 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 11

#7556

Ola Samnegård
Moderator

Den drastiska gestaltningen i kap 1 av hur profeten uppmanas att skaffa en horkvinna, utläggs i kap 2 som bild på hur Gud hatar synden men älskar syndaren. Bl a 4:1-2 uttrycker hur allvarlig synden är. I Hosea 6:1-3 uttrycks folkets genuina vilja till omvändelse och tro på Guds förbarmande. De följande kapitlen visar emellertid på Guds syn på syndens allvar, inte minst kapitel 9. Det är som att Gud vill betona att det inte räcker att tala om omvändelse såvida man inte verkligen är beredd att lämna synden bakom sig. Men Gud kan ändå ej glömma sin kärlek till sitt folk (Hos 11:8-11). Därför öppnar hans kärlek ständigt vägen för verklig omvändelse, förlåtelse och ett nytt liv i hans kärleks gemenskap (Hos 14).