Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 11

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 11 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 11

#7551

Jonas Alberg
Deltagare

Synden : Om Amos talade om bristen på kärlek till nästan synes Hosea tala framför allt om bristen på kärlek till Gud – och han gör det i kap 1-3 med hjälp av metaforen om äktenskapet , den trogne Hosea och den otrogna hustrun Gomer. I kap 4-10 fördömer han allt vad Nordriket (Efraim) hamnat i form av otrohet, dess folk, präster och ledare och deras ”horiska anda” (Hos 4:12, 5:4) : Baalsdyrkan vid Betel och Gilea och ängsligt vacklande av stöd hos Assyrier eller Egyptier m.m. I kap 12 för han tillbaka allt ända till Patriarken Jakob och på flera ställen uttrycker han Guds omväxlande känslor av vrede inför denna otrohet. I kap 13 liksom på flera ställen talas det om det oundvikliga straffet och vedergällningen för dessa synder.

Syndaren: I kap 3 berättas dock om att Hosea trots Gomers ”horeri” ska än en gång återvända till henne i kärlek, men hon ska vara ensam liksom Israels folk som dock ska återvända och söka sig till Gud, deras herre, och David, deras kung. I kap 11 redovisas om hur Guds hjärta är i uppror men att han ändå inte kan förgöra dem utan kommer att låta dem återvända hem . I kap 6 talas om omvändelsen ”han ger oss liv på två dagar, på den tredje reser han oss upp så att vi får leva inför honom”, liksom i 14 kap där folket uppmanas till omvändelse och begäran om förlåtelse. Ett genomgående tema är behovet av kunskapen om Gud , och den personliga relationen som ändå trots alla känslor bygger på en till synes oändlig kärlek , och där ända villkoret är att den besvaras.

Den kärleken står till buds men bara för den som lär känna den, och det är slutuppmaningen i Hoseas bok:

Den som är vis ska inse det och den som är förståndig ska förstå: Herrens vägar är de rätta och de rättfärdiga vandrar på dem medan syndarna kommer på fall (Hos 14:10).

/Jonas A

  • Det här svaret redigerades för 2 veckor, 3 dagar sedan av Jonas Alberg.