Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 11

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 11 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 11

#7550

Richard Bittner
Deltagare

Lovad vare Jesus Kristus!

Björn har i sin föreläsning nämnt att nordrikets stigande välgång och rikedom medföljdes av allt större avfall från Gud (Hos 10:1, 13:1,6). När man överger Gud då börjar man att dyrka satan. Någon neutral zon finns inte. Då bryter man mot det första budet och därmed gör sitt medvetna val som är döden (5 Mos 30:17,18, Hos 13:7-9).
Väst Europa kallas ofta ”kyrkans förstfödda dottern”. Tyvärr har den också övergett sin kristendom. Välgång och den tekniska progressen har blivit guldkalven och Gud är utestängd från det offentliga livet. Människan har med sin självdyrkan satt sig på Guds plats och vill bestämma om livet och döden utan att se satan som regerar.
I sitt månadsbudskap från den 25 oktober 2022 har ”fredens drottning” i Medjugorje sagt följande:
”Mina kära barn! Den Högste har tillåtit mig att stanna med er för att bli er glädje och er väg i hoppet eftersom mänskligheten har valt att dö. Därför skickade Han mig för att säga till er att utan Gud har ni ingen framtid. Mina kära barn, låt var och en av er bli kärleksbärare till de som ännu inte har upplevt Guds kärlek. Vittna med glädje om er tro och tappa inte hoppet om att människohjärtan kan förändras. Jag är med er och välsignar er med min moderliga välsignelse. Tack för att ni har svarat på min inbjudan.”