Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 11

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 11 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 11

#7549

Gloria Lattke
Deltagare

Det finns en outtömlig kärlek från Gud till sitt folk, trots att de syndar. De måste straffas för sin otrohet i alla fall, för att Gud är ingen människa.
I Hosea 1:1-11 går man igenom Hoseas liv med sin fru, Gomer, och hennes otrohet. Denna upplevelse är för Hosea en förnedring framför allas ögon, då hon blev prostituerad. Se Hosea 1:1-11:
”Gå och skaffa dig en hörkvinna och horungar, ty landet horar sig bort från Herren. Då tog han Gomer…” (1:2-3)
Hosea är trogen hela tiden och väntar på att hon ska tillbaka, för att han älskar henne. På samma sätt är Gud med sitt folk. Vi syndar och p.g.a detta kan vi bli bestraffade, men samtidigt visar Gud sin kärlek till oss syndare:
”Men Judas folk skall jag förbarma mig över, jag skall rädda dem genom Herren, deras Gud” (1:7)
Det är som om Gud pratar till sitt folk genom profeten Hosea och tar som exempel de egna profetens upplevelser parallellt:
”Judas folk och Israels folk skall samlas under en gemensam ledare. De skall växa upp ur jorden, och stor blir Jisreels dag” (1:11)

I Hosea 14:5 står det också:
”Jag skall bota dem från deras trolöshet,
jag skall älska dem av hjärtat,
min vrede har vänt sig från dem”.

/GC