Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 10

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 10 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 10

#7534

Richard Bittner
Deltagare

Lovad vare Jesus Kristus!

Den Katolska kyrkans katekes lär oss att vi alla får en gång våra kroppar tillbaka. Det blir exakt de samma kropparna som vi har nu dock med den skillnaden att de kommer att vara i ett perfekt skick. De kommer till och med att bestå av de samma partiklarna som nu trots att kropparna har under tiden hunnit att bli till förtorkade benknotor som i Hes 37. Hur blir detta möjligt? Vi vet att materia förloras inte, den bara omvandlas. Så säkerligen kommer alla de partiklarna från våra döda kroppar finnas någonstans i världen och de ska ”bara” på Guds befallning hitta tillbaka. Detta kan kännas galet men notera vad nobelpriset i fysik 2022 utdelades för. Man upptäckte att de partiklarna som befinner sig i ett så kallad sammanflätad (eller gemensamt) tillstånd ”beter sig” på samma sätt trots att det kan finnas stort avstånd mellan dem. Detta fungerar tack vare någon okänd inbyggd kod. Jag tillåter mig att fantisera lite. Låt oss säga att alla de partiklarna som den enskildes kropp är uppbyggd av skulle befinna sig i sådant ”stort gemensamt tillstånd” som gör att de alla blir helt unika och specifikt markerade och nästan att säga ”skräddarsydda” för varje individ. I så fall det skulle kvitta om en del av dem efter kroppens död stannar kvar i graven eller flyger i luften eller har blivit inbyggda i växter osv. Alla de partiklarna ”vet” dock att det hör tillsammans och kan tänkas vara redo att hitta tillbaka på var sin egen plats i kroppen om Gud skulle kalla.
I ljuset av detta är jag benägen att tro att precis så var det fallet med alla de förtorkade benen i Hes 37, nämligen att alla de döda har fått sina kroppar återuppbyggda av sina egna redan spridda partiklar. Vill jag fantisera ännu mer då vg se Hes 37:7 när ben rasslandes sattes till ben och fogades samman. Säkert har varje person fått slutligen tillbaka sina egna ben och inte den bredvidliggandes.
Ola, på din fråga skulle jag svara så att Gud är inte gud för döda utan för levande, ty för att för Honom är alla levande Lk 20:38.