Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 8

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 8 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 8

#7511

Arlette Chené
Deltagare

Jona tecken visar att Gud är sen till vrede och rik på kärlek – barmhärtighet. Alla omvänder sig i jonaboken: de hedniska sjömän som egentligen var goda människor, nineveborna som var barbariska assyrier men som trodde på Jonas korta profetia och som gjorde bot och även Gud själv som ”ångrade det onda” han hade velat göra mot Nineve. Mot den rebelliske och själviske Jona visar han bara tålamod och omsorg som en öm moder. Jonaboken visar redan i GT hur Gud är förlåtande och hur israeliterna kan vara hårdnackade! Till sist men inte minst, kunde fisken inte smälta profetens kropp mer än döden kunde behålla Jesu kropp i sin makt; efter 3 dagar och 3 nätter blev Jona uppkastad på stranden men Jesus blev uppväckt från de döda efter att ha besegrat döden.