Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 8

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 8 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 8

#7510

Ola Samnegård
Moderator

Att vi i svåra situationer kan vara förvissade om att Gud både kan och vill rädda oss ur all nöd vi hamnat i, om vi bara vänder oss till Gud i tro och ber om räddning. Detta gällde både Jona själv, folket i Nineve och Jesus.
Gud vill rädda alla, även sådana vi kanske inte unnar det.