Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 8

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 8 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 8

#7502

Gud kan rädda människor, och gör det med dem som vi inte ens unnar att räddas. Jonas betydelse, hans vistelse i vatten återkommer i dopets sakrament än idag. Detta var positivt även för hednakristna, för även de kunde räddas. Vatten finns med i skapelsen, i graviditeten, runt Jona där han låg i valfiskens buk, i dopet. Gud önskar att orättfärdiga räddas. Han älskar dem. Liksom en mor älskar ett bråkigt och trotsigt barn. Tillrättavisning – JA. Förskjutning – NEJ. Gud kan förändra allt. Omvändelse är möjlig. Och bibeln berättar gärna också om ”bråkiga” individer. Det är sannerligen inte bara helgon. Så vill jag också skriva att det är mycket intressant att läsa andra elevers svar. Och tack för informationen om Jona-tecken vid olika kyrkor! Intressant. Eva S