Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 8

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 8 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 8

#7498

Ingemar M Lind
Deltagare

Jona 1:12 Kasta mig överbord, så lugnar sig havet. Jag vet att jag är skuld till att ni har drabbats av den här fruktansvärda stormen. Jona 1:15 De tog Jona o kastade honom överbord, o havet upphörde att rasa. Jona 2:1-2 Herren lät en stor fisk sluka Jona. I tre dagar o tre nätter var Jona inne i fiskens buk. Därifrån bad han till Herren sin Gud. Jona 2:11 På Herrens befallning spydde fisken upp Jona på land. Luk 11:29-30 Detta släkte är ett ont släkte. Det vill ha ett tecken, men det skall inte få något annat än Jona-tecknet. Ty liksom Jona blev ett tecken för folket i Nineve skall Människosonen bli det för detta släkte.