Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 8

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 8 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 8

#7497

Richard Bittner
Deltagare

Lovad vare Jesus Kristus!

Jona-tecknet är ett extremt och ultimativt kallelse till omvändelse.
Jona var ett tecken för folket i Ninive (Lk 11:30) men det är aktuellt även idag.
Jona-tecknet talar också om att det hotande straffet är alltid villkorligt dvs att allt ligger i våra händer.
Jona-tecknet talar också om att hur än gudlösa må ett samhälle vara är omvändelsen möjlig och folket från Ninive vittnar om det.
För det första kristna symboliserade Jona-fisket Kristi tomma grav och det är egentligen svar på din fråga Ola.
Vi kan dock se också stor kontrast mellan Jonas och Kristus. Jonas valde att dö (Jon 1:12) för att behålla mänskligheten splittrad och att bevara den judisk-hedniska distinktionen. Jesus har istället gett sitt liv för att samla hela mänskligheten i en kärlek (Ef2:14-18).
Jesu ord om Jona-tecknet (i fall det uppfattas i kontext) är ett svar till de gudlösa som vill sätta Gud på prov och kräver tecken och mirakel för att tro på honom.

Folket från Ninive har fått 40 dagar. Vilket ursäkt hittar på vi som har fått 40år (Medjugorje 1981-2021) under vilka har ”profeternas drottning” oavbrutet kallat oss till omvändelse