Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 8

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 8 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 8

#7496

Jonas Alberg
Deltagare

I våra studier av profeterna har vi äntligen kommit till Jonas
– på hebreiska: יוֹנָה (Yônâh eller Yonáh), namnet betyder ”duva”, arabiska: يُونَان (Yūnān eller Yōnān), grekiska: Ιωνάς (Ionás), klassisk grekiska: Ἰωνᾶς (Iōnâs), latin: Iōnās eller Iōnā)

Han var enligt 2 Kung 2:14 samtida med Jerobeam II, kung i Nordriket Israel under 700-talet f Kr. Enligt traditionen föddes han i byn Gat Hefer norr om Nasaret , och begravdes där, men enligt muslimsk tradition begravdes han i Mosul i nuvarande Irak (Mosken där över hans minne , Nebi Yunis, förstördes 2014 av ISIS).

Under 700-talet fanns två stormakter i Mellanöstern , Egypten kring floden Nilen och Assyrierna kring floderna Eufrat och Tigris bortåt tvåflodslandet (Mesopotamien). Assyrierna erövrade på 700-talet Nordriket och förde bort de tio judiska stammarna där, Israels tio förlorade stammar (varefter endast fanns kvar två av de judiska stammarna i Sydriket Juda med huvudstaden Jerusalem , som är en annan historia – Jerusalem erövrades senare av Kung Nebukadnessar, Babyloniernas kung som erövrat Assyrierna, varpå följde exilen i Babylon osv).

Under tidiga 700-talet uppträder en rad profeter i Nordriket och varnar för detta, de säger att folket avfallit och kommer att straffas.

Boken om Jonas ingår i tolvprofeboken med de sk mindre profeterna vid sidan av de stora (Jesaja, Jeremia, Hesekiel). Den ingår i judarnas heliga skrift Tanach, som består av toran (lagen) , Nevim (profeterna) och ketuvim (skrifterna), och därmed som en del av Gamla testamentet i kristna Bibeln, och Jonas har även en plats i Koranen i den 10 suran.

I Jonas bok berättas hur han får ett uppdrag att bege sig till Assyriernas huvudstad Nineve för att få Assyrierna att omvända sig, för annars skulle deras stad förstöras.

Jonas vill inte och beger sig på ett skepp i motsatt riktning mot Tarshis (i Spanien) men det uppstår en storm och sjömännen kopplar den till Jonas och slänger honom i sjön där Jonas sväljs av en stor fisk som för Jonas tillbaka österut , i tre dygn är Jonas i fiskens buk. Han beger sig sedan till Nineve och folket där omvänder sig , men Jonas är fortfarande upprörd, och kan inte riktigt förstå varför ett folk som gjort fel ska skonas. Assyrierna frånfaller dock igen och staden och deras rike går alltså under när de erövras av babylonierna år 612 f.Kr.

Det finns flera teologiska teman här : motvillighet/frivillighet ; varför orättfärdighet kan förlåtas . Därtill finns en klar berättelse som ligger till grund för ”Jona-tecknet”, som nya testamentet anknyter till, till och med Jesus säger att folket ska inte få annat än ”Jona-teckner”, i tre dygn ska han vara borta och sedan komma igen.

Inom exegetiken (tolkningsläran) talar man om typologiska förebilder

Temat är vanligt inom konsten, inte minst kyrkokonsten, ex alla kalkmålningar av Albertus Pictor i Uppländska kyrkor .

Jona och valfisken finns i två olika motivtyper. Ibland kan de vara kombinerade i ett och samma motiv. Nedan anges var de två olika motiven finns avbildade.

Motiv 1
Jona kastas i havet för att uppslukas av valfisken
Bibelställe
Jon 1:5–2:1

Kyrkor
Almunge – Travé II, valvet, Södra valvkappan (V)
Bälinge – Travé I, Norra väggen
Danmark – Travé I, valvet, Södra valvkappan
Härkeberga – Travé II, valvet, Norra valvkappan (V)
Odensala – Travé I, valvet, Södra valvkappan (V)
Täby – Travé II, valvet, Södra valvkappan (Ö)

Här får berättelsen om Jona i fiskens
buk bilda grund för en typologisk tolkning, som en förebild för Jesu Kristi gravläggning (Matt 27:59–61; jfr BP 27/.g.)

Motiv 2
Jona som utspys av valfisken
Bibelställe
Jon 2:11

Kyrkor
Almunge – Travé II, valvet, Norra valvkappan (V)
Bromma – Travé I, Norra väggen
Danmark – Travé I, valvet, Södra valvkappan
Härkeberga – Travé II, valvet, Norra valvkappan (V)
Odensala – Travé II, valvet, Västra valvkappan (S)
Täby – Travé II, valvet, Södra valvkappan
Vaksala – Norra kapellet, Östra väggen
Ösmo – Travé III, valvet, Södra valvkappan (V)

Här får berättelsen utgöra en typologisk förebild för Kristi uppståndelse (Luk 24)

/Jonas A