Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 7

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 7 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 7

#7486

Ola Samnegård
Moderator

Profeternas förutsägelser visar att Jesu lidande och död var inbegripna i Guds räddningsplan för alla folk långt före det ägde rum. Messias skulle i sin försoningsdöd bära konsekvensen av allas synd och så öppna en väg genom lidandet till befrielse från all orättfärdighet för alla som vill följa Honom.