Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 7

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 7 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 7

#7485

Carina Sundbetg
Deltagare

Frid vare med er alla❤️

På Jesaja tid så väntade folket en annan räddare än den Gud som förkunna de genom profet a.På Jesus tid sökte folket en stark kung (en messias).De behövde ingen svag och lidande människa för det fanns fullt av dem.Det är endast Gud som kan föresäga framtiden.I texterna Psaltaren o Jesaja förutsägande Profesior om Messias.Allt de som David och Jesaja har proffiterat om Messias har gott i uppfyllelse.Det är herrens egna ord och han har med sitt ord förkunnar varför Jesus utförde allt detta och vad som var frukten av alla hans gärningar.Det är viktigt att vi tar imot dessa ord med ett troende hjärta.Det var för våra överträdelser han skulle lida., genom att han tog våra skulder har vi förklarats rättfärdiga in för herren.han har vunnit degen över synden och dödens bojor,inte bara för oss utan för alla.Det är frukten av hans lidande och död.Genom hans uppståndelse kom den Heliga anden till var och en av oss som ar blivit döpt i anden genom dopet.Utan anden så hade vi ingen kyrka ingen församling.Idag sitter Jesus på fadens högra sida och ber för oss och med oss.Genom kyrkan får vi ta del av eukaristin fram till han kommer åter och vi får leva med honom i det förlovade landet.