Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 7

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 7 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 7

#7484

Ingemar M Lind
Deltagare

Luk 24:21 Vi hoppades att han var den som skall befria israel.
Ps 34:20 Den rättfärdige drabbas av mycket ont, men Herren räddar honom från allt.
Hos 6:2 Han ger oss liv efter två dagar, på den tredje reser han oss upp, så att vi får leva inför honom.
Sak 12:10 Men i davids ätt och i jerusalems invånare skall jag ingjuta en anda av godhet o vilja till bön, och de skall se upp till mig. Den som de har genomborrat skall de sörja som man sörjer sin, ende son, de skall gråta bittert över honom som man gråter över sin förstfödde.
Jes 42:1-3 Detta är min tjänare som jag ger kraft, min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom, han skall föra ut rätten till folken. Han ropar inte, han höjer inte rösten, hans stämma hörs inte på gatorna. Det knäckta strået bryter han inte av, den tynande lågan släcker han inte. Trofast skall han föra ut rätten.
Jes 53:4-5 Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led, när vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot.