Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 7

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 7 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 7

#7481

Gloria Lattke
Deltagare

En lidande Mesias är en levande bild av att Han kom till oss genom ett gudomligt uppdrag. Det skulle bli så, som många profeter bl a Jesaja förutsa.
Jesus var Mesias. Han gjorde inget motstånd när han blev åtalad och gripen, utan han lät hända allt som förutsägelsena hade förutspått långt back i tiden.
”Han fann sig i lidandet,
han öppnade inte sin mun,
Han var som lammet som leds till slakt,
eller tackan som är tyst när hon
klipps,
han öppnade inte sin mun.” (Jesaja 53:7)

Det som var i skrifterna skulle bli uppfyllt. Han offrade Sin kropp och Sitt blod. Han var oskyldig och trots det tog Han på sig all världens skuld för att befria oss från all orättfärdighet. Förutsägelserna säger oss att detta var ingen saga, utan att det var på allvar. Där kommer vår tro.

/ Gloria Castilla