Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 6

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 6 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 6

#7469

Ola Samnegård
Moderator

Allt mänskligt lidande har på något sätt synden som yttersta orsak, egen eller andras. I Jesu lidande tog han frivilligt på sig konsekvensen av alla människors synd och gick in i vår upplevelse av övergivenhet av Gud: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”. Dock hade Fadern aldrig övergivit honom utan var fullt närvarande då Jesus i nästa andetag ropade: ”Fader, i dina händer överlämnar jag min ande”. Så blev Jesu lidande försoningsoffret för våra synder och öppnade så en väg genom lidandet till härligheten. Lidandet och döden bleknar framför uppståndelsen.

Liksom Jesus led även Jeremia för att han stod för det rätta oavsett konsekvenserna. Även detta lidande har Jesus burit på korset. Genom Jeremias lyhördhet och lydnad för Gud, så var hans lidande på något sätt i förväg förenat med Jesu frälsande lidande på korset. Så kunde han aktualisera denna frälsning i sin egen tid.

Både Jesus och Jeremia är våra förebilder. För även om våra lidanden ingenting är, gentemot deras, kan vi lida på många olika sätt. Dock oftast inte i så stor omfattning för vår tro att vi riskerar livet i Sverige(om än i andra länder).

Men oavsett vilken typ, omfattning eller orsak vårt lidande har, kan vi vara säkra på att Jesus burit det på korset. Självfallet ska vi försöka finna bot eller lindring för lidandet med alla moraliskt godtagbara medel. Ändå finns det sådant lidande som vi inte kommer undan. Detta lidande kan vi i vårt medvetande förena med Jesu frälsande lidande och så aktualisera denna frälsning för oss själva och vår omgivning.

  • Det här svaret redigerades för 1 månad, 3 veckor sedan av Ola Samnegård.