Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 6

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 6 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 6

#7466

Jonas Alberg
Deltagare

Jeremia uttalade skarp kritik mot samtiden, dess avgudadyrkan och bristerna i omtanke mot medmänniskor. Han var dock ingen politiker utan profet, men det han sade gjorde honom inte populär utan han utsattes för kritik och påhopp och rent mordförsök när han slängdes i brunnen. Han förefaller ha varit ensam och det framgår att han känt sorg och bedrövelse och han , den ”gråtande profeten” måste ha lidit av allt detta men han klarade sig i alla fall så långt som uppgifterna i hans bok förtäljer. Jag tycker det redan från början stått klart att detta inte var något enkelt uppdrag men ändå genomfördes det, och det tycker jag är intressant. Jeremias bok tycker jag är högaktuell, även idag, men hur många tar på sig det uppdraget som han gjorde?

Jesus som framträder drygt 600 år senare i en på samma sätt av yttre omständigheter besvärlig situation men i annan kontext har upprepat samma sak men han mottogs inte lika ensidigt negativt , men fick också fiender och avrättades. Hans lidande och prövningar är ju väl kända.

När jag tänker på alla martyrerna och andra som på motsvarande och andra har lidit och alltjämt lider för övertygelser och tro så har jag mycket svårt att ta in det, att förstå det. En sak är de som lider och de kan kanske trösta sig med att de genomgår en prövning. Än svårare att förstå är de mörka och dunkla krafter som orsakar lidandet och som också går som en röd tråd genom allt detta.

Det är mycket svåra frågor det här

/Jonas A