Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 6

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 6 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 6

#7459

Richard Bittner
Deltagare

Lovad vare Jesus Kristus!

-Jeremias lidande berodde på att till honom var givet Guds ord och därmed blev han genast måltavla för världens aggressivitet (1 Joh 5:19).
-Den centrala gestalten är Jesus Kristus. Han led inte för sina egna missgärningars skull eftersom Han var helt utan synd. Hela hans frivilliga lidande berodde på att Han som är Ljuset har väckt ett totalt motstånd hos mörkret (Joh 3:8, 15:25). Han har liksom Jeremia blivit övergiven till sina fienders händer. Jeremia övergavs av kungen Sidkia (Jer 38:15) och Jesus Kristus av sin Fader som ett försoningsoffer för våra synder (Mk 15:34).
-Våra egna lidanden är delvist konsekvens av våra egna synder och delvist av det faktum att vi inte längre tillhör denna värld utan vi har blivit kallade ut ur världen för att bli Guds barn. Världen känner oss inte för att den aldrig lärt känna Honom. Världen kommer därför att förhålla sig till oss på samma sätt som den förhöll sig till Jesus (Joh 15:18-21).