Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 6

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 6 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 6

#7455

Gloria Lattke
Deltagare

Jeremias kände sig avskräckt för alla prövningar som han skulle gå igenom. Det som är viktigt att veta här är att Jeremias led för att göra det som var rätt. Som sändebud agerar han som Kristus och gör alltid som Herren säger, även om det innebär att få lida. Trots att vara lyhörd mot Gud får han lidanden genom folket som planerar falla ner eller tortera honom. Dessa prövningar är i förhållande med Kristus liknära, eftersom Jesus vet att Han kommer att lida om Han följer Faderns ord. Vad är detta i förhållande med oss och våra lidanden? Vi klagar konstant och svänger mot fel sida varje gång när något inte fungerar eller orsakar stort besvär. Det kan hända att vi hittar enkla sätt att göra för att undvika lidanden, då vi inte orkar ta på oss mer kritik, besvär, smärtor eller plågor. Jämfört med Jeremias eller Jesus är vi klena, då de fortsatt följa Guds ord / predika oavsett konsekvenserna. Det gör inte vi.
Guds ord var för Jeremias det rätta : ”då blir det i mitt bröst som brann där en eld” (20:9). Att fortsätta lita på Gud och följa Honom trots konsekvenserna är en dygd. Både Kristus och Jeremias är våra förebilder.