Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 5

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 5 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 5

#7446

Ola Samnegård
Moderator

Ja, dels som exempel på att det är möjligt att trots stora yttre svårigheter och inre själskamp, hålla fast vid kontinuiteten i Guds budskap om att värna de svaga och om ånger, barmhärtighet, förlåtelse, ödmjukhet, tålamod och att Gud alltid finns där. Dels genom att vi i efterhand kan se att det gick att lita på Guds löften genom Jeremia, mitt i det som verkade som folkets undergång, om en ny tid då templet skulle återuppbyggas. Detta visar oss att Gud aldrig överger sitt folk, hur hemska omständigheterna än ser ut. Så låt oss alla samlas och be om fred för hela Guds folk och om hjälp att leva efter den lag som Gud har lagt i våra hjärtan.