Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 5

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 5 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 5

#7445

”Kan du höra freden komma, ja så stor är dess kraft, att de onda en gång ska befrias,
från sitt eget maktbegär, de som spelar schack här, med varandras folk och länder som sin insats.

Kan du höra freden komma, att den redan är här, ty dess budskap ligger gömt i varje sinne.
Och likt ringarna på vattnet den mjukt vandrar ut, tills allt vatten nåtts. Den dan är freden inne.”

Detta är en del av en dikt som jag skrivit. Och att jag kunnat göra det idag, i vår tid, och att jag djupt inom mig kan tro på det trots allt som händer…
Det hänger ihop med budskapet i Jeremia 31:31-34. När Gud lagt lagen i våra hjärtan, är det inte längre svårt att följa den. Och Gud ska bli allt i alla. Eva S