Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 5

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 5 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 5

#7442

Carina Sundbetg
Deltagare

Guds frid med er alla.
Kan Jeremias budskap stärka vår tro idag och i så fall hur
Profeten Jerimia är en av de profeter där hans yttre skeende av biografin finns kvar och hans personliga själskamp skildrar dagen samt dialogerna.Vi får ej glömma de profetiska avsnitten som tydligaste för råda Kristus själv.