Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 4

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 4 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 4

#7439

Amanda Persson
Deltagare

Budskapet är fortfarande aktuellt än idag, vi ska och bör hjälpa vår nästa. Det är hårda ord, säkert svårt för de som får höra det i stunden. Det är raka bud om vad som är väsentligt i livet och var vårt fokus bör finnas. Man blir tagen av texterna, och ransakar sig själv; hjälper jag andra tillräckligt? Vad kan jag göra mer? Lever jag för bekvämt? Är Gud och Hans vilja centret i mitt liv? Man lämnas med många funderingar över hur vi idag, kan göra för att fullborda Guds lag. Texter som bör läsas och viktiga att återkomma till för att påminnas om vad som är rätt och riktigt, även i vår tid.