Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 5

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 5 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 5

#7438

Richard Bittner
Deltagare

Lovad vare Jesus Kristus!

”Då skall flickorna dansa i glädje, ynglingar och och gamla fröjdas. Deras sorg skall jag vända i jubel, jag skall ge dem tröst och glädje efter smärtan” (Jer 31:13)

Varför kommer först sorg och smärtan? Det är för att vi har bytt den sanne kärleksfulle men också krävande Guden mot avgudar som inte utgör någon hot mot vår bekvämlighet. Det är för att: ”vi följer våra egna planer och handlar var och en efter sitt eget onda och hårda hjärta (Jer 18:12).” Vi vill tvinga fram vår del av egendom och göra med den vad vi vill trotts att leder till livet bland svinen, vg se Lk 15:11-17. Vi har idag liknande situation som under Jeremias tid. Återigen har vi hamnat mellan två expanderande stormakter och vi igen söker skydd hos ”Egypten”. Vi också kallar för dårar alla dem som säger något annat. Eftersom den nuvarande situationen är ännu alvarligare än den på Jeremias tid har av Guds kärlek själva ”profeternas drottning” stigit ned för att medfölja oss. Hennes ”moderna tidens” stora profetior började 1830 i Rue de Bac sedan La Salette, Fatima, Garabandal, Turzovka, Akita, och slutligen Medjugorje (pågående). Jungfru Marias profetior innehåller alltid ett hopp och de är villkorliga, dvs de kan undvikas om vi ändrar på riktningen. Jag tycker dock att den gamla svenska bönen: ”från hunger, sjukdomar och krig skydda oss o milde Herre” kan nu vara högst aktuell.

Budskap av Jungfru Maria (fredens drottning) i Medjugorje genom Marija Pavlovic från den 25sept.2022:
”Mina kära barn. Be för att den Helige Ande må upplysa er så att ni blir glädjefulla vittnen av hans gränslösa kärlek. Jag är med er mina barn. Jag bjuder er alla igen till att skärpa er och vittna om de goda gärningarna som Gud utgör i er och genom er. Var glädjefulla i Gud. Gör gott till er nästa så att det går väl för er här på jorden. Be för fred som är hotad eftersom satan vill krig och oro. Jag tackar er för att ni har svarat på min inbjudan.”