Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 3

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 3 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 3

#7435

Amanda Persson
Deltagare

I berättelserna levde de i oroliga tider, men satte sitt hopp i att det längre fram i tiden kommer ett gudomligt barn som ska skänka fred. Vid svårare tider söker vi tröst hos Gud och kan då ändå känna en inre frid, som Gud genom Kristus och även genom bikten kan välsigna oss med. Även idag ser vi framåt och vet att Kristus ska komma tillbaka, när vet vi inte, men vi försöker förbereda oss inför detta.
Det är även fint att berättelserna på något sätt bygger på varandra, det finns en röd tråd och vi kan se ett sammanhang som ledde till att Jesus tillslut föddes av en jungfru i Betlehem och fick namnet Emmanuel- som det var sagt och väntat.