Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 5

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 5 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 5

#7434

Gloria Lattke
Deltagare

Gud talar genom Jeremias (2:1-9). Han ser och lyssnar såsom Gud ser och lyssnar. Han kan också ge hopp (3:14-20) och bryr sig mer om individen än att göra sin talan till rika, präster, politiker eller statens allt folk (9:23-26).
Ånger, barmhärtighet (23:1-8), (33:14-22) och förlåtelse (29:10-14), (31:1-6, 31-34) är återkommande. Vi ser att Jeremias alltid är trogen mot Gud, trots det svåra uppdraget som är att vara profet: Jeremias vet att Gud alltid finns där. Samtidigt är Jeremias på något sätt medveten att han inte kan vara profet i sitt eget land (6:16), (34:8-17). Dessutom finns det i Jeremias en klagan, han känner sig utmattad för att ingen lyssnar och Herren svarar med ett djupt budskap som gör honom (Jeremias) ännu starkare i sin tro (15:19-21).
Avslutningsvis kan Jeremias genom att vara lyhörd, genom sin ödmjukhet och tålamod skänka dessa övan signaler för att stärka vår tro.