Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 2

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 2 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 2

#7408

Amanda Persson
Deltagare

Jag tänker att berättelserna som tas upp, ofta på ett tydligt sätt, visar att syndens konsekvens inte bara drabbar oss, men även våra nära. I 1 kung 21 låter man oss veta att olyckan istället ska drabba ”hans ätt”, någon slags arvssynd. Jag tänker att människans onda gärningar här blir en varning för oss. När vi genomför botens sakrament, kan vi få syndernas förlåtelse, men ”synden föder straff”. Ibland blir vi hemsökta av våra egna onda gärningar och dess negativa effekter runt om oss, senare kan detta också komma att drabba även andra som inte tagit dela av synden. Profeterna tar emot budskap från Gud, och försöker vägleda människorna kring sig. Även om de ibland själva tvivlar på att budskapet från Gud kommer att förverkligas, hoppas de omvända andra, av kärlek till sin nästa, genom sin tron.