Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 2

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 2 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 2

#7407

Simon Bakran
Deltagare

Profeternas liv kan lära oss mycket tycker jag, om mod och att våga blottlägga synden i våra egna liv, men även i det offentliga livet, i samhället och våra gemenskaper. Syndens fruktansvärda verklighet hymlas det inte om i dessa berättelser, hur mycket det påverkar oss och alla i vår närhet, till och med framtida generationer. Det manar till omvändelse, för det vi håller på med påverkar aldrig bara oss själva, vi är så sammanflätade med andra människor, vi kommer inte undan. Just det här med att straffet som kommer från Gud egentligen är en spegel, det avslöjar synden som den verkligen är, att synden är ”sitt eget straff” – den leder till död och tomhet, kommer jag fundera över nu ett tag tror jag.