Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 4

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 4 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 4

#7405

Jonas Alberg
Deltagare

Genom Bibeln går som en röd tråd ett antal centrala teman bl.a. det dubbla kärleksbudet (älska Gud och nästan) och konsekvenserna vid brott mot detta, straffet men också möjligheten till upprättelsen och försoning. Efter David och Salomo delades landet och mycket verkar ha gått snett, och på 700-talet f.Kr verkade Jesaja och Amos i Nordriket och Mika i Sydriket och de klandrade samtiden, mångordigt och i flera avseenden, de uttalade varnande domsord och profeterade om upprättelsen, och med flera referenser till en kommande ny smord konung. I nya testamentet berättas i evangelierna om Jesu budskap av samma innebörd, och många redan i samtiden uppfattade honom som uppfyllandet av de gamla profeternas förutsägelser, och där började något nytt. Kärnan i budskapet är dock tidlöst och fångar människans belägenhet i tillvaron som pendlar mellan förtvivlan och hopp. Det förlägger tillvarons grund i en transcendent verklighet med en osynlig Gud men betonar samtidigt människans eget ansvar , att göra det rätta och undvika det onda. Det svarar på de stora frågorna om var vi kommer ifrån, vart vi är på väg och anvisar en betydelse av detta för hur vi kan, bör , ska leva våra liv. Det är mänskliga ord men samtidigt evigt gudomliga , av samma betydelse idag som då för 2700 år sedan . /Jonas A.