Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 4

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 4 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 4

#7402

Richard Bittner
Deltagare

Lovad vare Jesus Kristus!
En av parallellerna ser jag i vår herres verop, Mt 23:13-36. Jesus Kristus är kompromisslös och säger till alla den ofta obehagliga sanningen rakt i ögonen (Mk 8:33 eller Ps 50:16-22). Syftet är inte att förnedra någon utan att befria. Gud måste dock först störta ner våra illusioner om oss själva som hindrar oss att se ljuset. Detta kan ske på personlig eller också på samhällets, landets eller till och med på civilisations nivå och det kan ha ett dramatiskt förlopp.
Vad innebär det för oss idag?
Vi alla känner att det kan inte gå till i världen så här eller med andra ord att vi är på väg att förinta oss själva. Gud som den trofaste fadern kan inte tiga. Han ropar genom sina profeter än idag. Låt oss höra vad som ”profeternas drottning” har sagt i Garabandal (1961-1965). När situationen i världen kommer att bli som värst och världen står bara ett steg från katastrof då kommer vi att få en ”varning” som Guds ultimata försök att vi ska vända på riktningen. Alla människor kommer att i ett och samma ögonblick bli konfronterade med den totala sanningen om sig själva och om Gud. Vår allas samvete blir belyst och vi kommer att förstå vem är jag och vem är Gud och vad är synd. Vi kommer att se i fullt ljus våra gärningar och allt det goda som vi har överlåtit att göra. Ingen kommer undan det och det kommer att bli väldigt smärtsamt. Det ska inte uppfattas som ett straff utan som den sista varningen och därefter blir upp till var och en att bestämma sig. Vi blir då tvungna att välja dvs antingen förhärda oss i vår stolthet och dra till sig Guds vrede eller förödmjuka oss och dra till sig Guds barmhärtighet.