Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 3

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 3 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 3

#7391

Lars Tengberg
Deltagare

Liksom då dessa profetior utgavs, så lever vi i oroliga tider. Människor, både inom Guds folk och runt om, lever med mycket olika övertygelser. Här är det viktigt att minnas att Guds tankar är annorlunda än våra. Vidare omges vi av mullrande stormakter precis som gudsfolket gjorde då. Jesajas budskap var då att folket varken skulle rädas eller sätta sin tillit till någon av dessa jordiska makter. Istället skulle tilliten sättas till Herren själv. Själv tror jag att detta även är tillämpbart på vår situation. Det är bara hos Herren vi kan finna verklig trygghet och hopp även då allt tycks hopplöst. Så låt oss rikta blicken mot det tecknet som Jesaja utlovade: jungfru Maria som blev havande och födde Kristus till världen, så att hans kärleksbudskap om fred och försoning kan erövra världen.