Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 3

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 3 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 3

#7361

Lars Tengberg
Deltagare

Hur man uppfattar texterna är beroende av vilken Bibelsyn man har. Texterna kommer ur judendomen och används än idag i synagogorna. Inom kristendomen var från början inte självklart att man skulle ta hänsyn till de äldre texterna (Markionismen). Sedan har texterna tagits med och fått stor betydelse inom den katolska och ortodoxa traditionen genom kyrkans tolkning med sk typologier , där man läser de äldre texterna i ljuset av de senare och finner djupare meningar. Reformationen bröt mot denna tradition men betonade starkt vikten av bibeln som sådan (sola scriptura). Detta ledde till en rad olika bibelsynen och på 1800-talet kom en historiserande period, där man sökte den historiska bakgrunden.

Så hur man ska se på profeternas texter är inte helt lätt, men den vedertagna kristna synen är väl att det är av människor i en bestämd tid och miljö författade texter som man ser som gudomligt inspirerade genom helig Ande som fortfarande talar genom texten om de läses så.

Texterna är starkt tidsbundna i många detaljer men det etiska budskapet har en tidlös prägel. När det gäller detaljerna om Messias , haha födelse , talet om jungfrun, hans återkomst har de alltså tolkats typologiskt , men med en del skillnader mellan samfund med olika bibelsyn. Texterna måste sägas ha haft och alltjämt ha en enorm betydelse

/Jonas A