Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 3

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 3 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 3

#7359

Lars Tengberg
Deltagare

Jag tänker längre fram än till det gudomliga barnet. Jag tänker framåt, till alla barn som är Guds barn. Till en tid när det svaga utlämnade barnen inte längre har något att frukta. Jesaja 11:1-10 är det vackraste jag överhuvudtaget har läst. Vargen och lammet sida vid sida. Gamla testamentet (hela eller delar av) är heligt i tre stora religioner. Och det budskap som finns här spelar stor roll i vår tid och i alla tider. Många författare som inte är religiösa hämtar ändå inspiration och kunskap från gamla testamentet och därigenom talar profeterna i vår tid och i alla tider. ”Om ni tiger skall stenarna tala”: Det tänker jag på ibland när jag känner och ser att Guds kärleksbudskap ibland kan vara större utanför kyrka. än i kyrkan. Eva S