Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 3

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 3 Svar till: PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 3

#7358

Lars Tengberg
Deltagare

Guds tankar och tid är helt annorlunda än människornas. Profeterna är inte bundna av tid och människoregler i sina profetior. Den sanning de meddelar skall bli verklighet i den tid Gud väljer för att förbli sanning för alltid därefter. Jesaja och Mika hade i uppgift att trösta och ge mod till folket som såg allt tydligare hur deras olydnad mot Gud hade straffat dem: ingen kung, Jerusalem och templet i ruiner, stammarna utplånade utom Juda och Benjamin, i exil under en främmande makt. Psalm 137 beskriver väl deras situation som var hopplös men folket får ändå hoppas på Herren som aldrig överger sina utvalda. Han lovar en befriare men specificerar inte vilken sorts befriare han kommer att vara. Herrens tankar var mycket större än folkets någonsin kunde ana…